Monthly Archives: Kwiecień 2012

Kwietniowa “Azalia”

Informujemy, że na stronie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna udostępniony jest już kwietniowy numer gazetki „Azalia”.

Bezpłatna mammografia w Nowej Sarzynie

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej

Leżajsk będzie miał swój rekord Guinnessa

Małe miasteczko oddalone od Rzeszowa o 55 km będzie mogło poszczycić się faktem, iż jako kolejne miasto w kraju przejmie pałeczkę mistrza na wypiek największego Mazurka w Europie. Placek który powstanie w Leżajsku będzie, pokrojony w takt hymnu narodowego i rozdany nieodpłatnie mieszkańcom.

Inicjatorami wydarzenia jest Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz stowarzyszenie Rozwój Leżajska RLE 37-300. „Poszukiwaliśmy pomysłu na takie uczczenie Święta Flagi, aby zapadło głęboko w pamięci mieszkańcom, szczególnie dzieciom i młodzieży, będąc jednocześnie lekcją patriotyzmu. Chcemy również pozytywnie uświadomić społeczeństwo, aby na dni świąt państwowych nie tylko na urzędach i instytucjach były wywieszone flagi państwowe, ale jak najwięcej mieszkańców wywieszało flagę na swoich domach, na balkonach swoich mieszkań w blokach. Powinno to być święto radosne i napawające nas dumą z naszych biało – czerwonych barw. Dlatego też nasz mazurek będzie biało – czerwony, po oficjalnej prezentacji i pomiarach do księgi rekordów Guinnessa, zostanie rozdany do zjedzenia, a będzie przepyszny! Będziem śpiewać znane wszystkim nasze piękne pieśni, patriotyczne i wojskowe, po zachodzie słońca wypuścimy również w niebo biało – czerwone lampiony. Będziemy świętować rodzinnie, słodko, śpiewająco i radośnie. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania 2 maja od godz. 17.00 przez muzeum.” Andrzej Chmura dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej. To wyjątkowa okazja aby upamiętnić dzień 2 maja w naszym mieście. Przygotowania trwały już od stycznia dzięki wsparciu sponsorów wydarzenie dojdzie do skutku.

W ubiegłym roku takie wyzwanie podjęto w Poznaniu, upieczono tam mazurka na 7 metrów. Nasz będzie większy, liczymy na naszego szefa kuchni, który zadeklarował mazurka kajmakowo czekoladowego o długość ponad 11 metrów. Całość będzie lukrowana na biało i czerwono, oprócz barw narodowych pojawią się na nim herb województwa podkarpackiego, herb powiatu leżajskiego oraz godło Polski.

Ważący ćwierć tony mazurek będzie zwieńczeniem obchodów święta flagi, wydarzenie zorganizowane będzie na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Sygnałem, który rozpocznie o godz. 17:00 obchody będzie Hymn Państwowy oraz wykład o naszych barwach państwowych. Ważnym elementem programu będzie karaoke przy akompaniamencie Pana Zdzisława Zawilskiego.
O godz. 21:00 na zakończenie mieszkańcy wypuszczą biało czerwone lampiony w powietrze.

3 Interaktywny Piknik Wiedzy w Rzeszowie

Protest Rady Rodziców Gimnazjum w Nowej Sarzynie

Publikujemy protest, jaki wystosowała Rada Rodziców Gimnazjum w Nowej Sarzynie do Burmistrza Miasta i Gminy.

PROTEST

My, rodzice dzieci uczących się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie składamy protest na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przeciwko planowanym zmianom organizacyjnym w szkole, które doprowadzą do powstania zbyt licznych klas. Kategorycznie sprzeciwiamy się tworzeniu klas liczniejszych niż 24 uczniów.
Zwracamy się z apelem o zaniechanie planu utworzenia 4 zamiast 5 oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.

Uzyskane w ten sposób niewielkie oszczędności – 960 zł miesięcznie, w żaden sposób nie zrekompensują powstania strat w kształceniu młodzieży.
Szkoła to nie tylko nauczyciele i uczniowie ale także rodzice!
Ucznia nie można traktować tylko jako „jednostkę subwencyjną”. Każdy uczeń to podmiot osobowy w okresie intensywnego rozwoju emocjonalnego, duchowego, intelektualnego i fizycznego, należy mu stworzyć jak najlepsze warunki do kształcenia.
Uważamy, że utworzenie zbyt licznych oddziałów pociągnie za sobą następujące negatywne i skrajnie niepożądane skutki:

1. Obniżenie poziomu kształcenia poprzez:
– istotne pogorszenie komfortu pracy uczniów i nauczycieli.
Badania naukowców UJ wykazały, że w oddziałach liczących 27 – 30 efektywność nauczania jest niższa o ok. 15% niż w oddziałach liczących 22-24 uczniów.
– ciasnotę w niektórych salach lekcyjnych.
W nowym gimnazjum znajduje się 6 sal lekcyjnych o powierzchni od 39 m2 do 41 m2. Zgodnie z zasadami higieny szkolnej odległość od okna do brzegu ławki i między ławkami powinna wynosić min 0,6 m a odległość pierwszej ławki od tablicy min. 2 m. Przestrzegając powyższych zasad w tych salach można „upchnąć” najwyżej 24 uczniów.
– zbyt duże zagęszczenie uczniów.
Jak wynika z przepisów określonych w Dz.Urz.MZ 1954/20/102 wymagana kubatura klas wiąże się z niezbędną ilością tlenu potrzebnego człowiekowi w ciągu 1 godziny tj. 20 – 25 m3 powietrza. Spełniając wymogi 3-krotnej w ciągu godziny grawitacji powietrza w klasie, objętość powinna wynosić ok. 6,5 m3 na jednego ucznia. Powyższy wymóg spełniony jest maksymalnie dla 20 uczniów. Przyjmuje się minimalną normę higieniczną 1,5 m2 na jednego ucznia. W 1983 r. Departament Inwestycji i Wyposażenia Szkół Ministerstwa Oświaty i Wychowania przyjął, iż powierzchnia Sali lekcyjnej powinna wynosić 60 m2 na 24 uczniów

2. Pogorszenie stanu zdrowia uczniów przez:
– zbyt wysokie stężenie CO2 w sali lekcyjnej.
W Polsce nie ma normy mówiącej o stężeniu CO2 w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Według norm WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i ASHRAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa Chłodnictwa Wentylacji i Klimatyzacji ) górny poziom stężenia CO2 w pomieszczeniu użyteczności publicznej wynosi 1000 ppm (minimum higieniczne). Przy oddziale 24 uczniów stężenie CO2 po 0,5 h będzie wynosić 1500 – 2000 ppm, spowoduje to senność i brak koncentracji a nawet bóle głowy.
– zwiększoną ilość konfliktów między uczniami.
Przypominamy, że do Gimnazjum w Nowej Sarzynie uczęszczają uczniowie z różnych miejscowości (Tarnogóra, Jelna, Judaszówka, Ruda Łańcucka, Łukowa, Nowa Sarzyna) często skonfliktowanych i rywalizujących a także wychowankowie Domu Dziecka, którzy w większości wymagają większej uwagi i kontroli w trakcie pobytu w szkole.

3. Powiększy się dystans między uczniami zdolnymi a mniej zdolnymi.
– Brak możliwości dotarcia do każdego ucznia, zwrócenia uwagi na jego braki, wsparcia i pomocy
– 20 % uczniów Gimnazjum posiada orzeczenia o różnego rodzaju dysfunkcjach.
My rodzice rozumiemy konieczność oszczędzania. Starożytni mawiali „Oszczędność to wielki dochód”, ale czy rzeczywiście w taki sposób zarabiać na dzieciach?. Czy wręcz należy zadać tutaj pytanie – czy nie inwestować we własną młodzież? Przecież to również nasi obywatele – co ważniejsze – oni kiedyś będą mieszkać i zarządzać naszą społecznością.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”- Kanclerz Jan Zamoyski.

Decyzja, którą Pan podejmie będzie miała wpływ na życie naszej społeczności. Proszę nie zapominać, że Pan jest również jej częścią.

Komunikat “Lokaltel”

Szanowni Abonenci.
Informujemy, że w czwartek 19 kwietnia 2012r. w godzinach 9:00 – 10:00 wystąpi przerwa w dostarczaniu naszych wszystkich usług.
Przerwa spowodowana będzie prowadzonymi pracami związanymi z rekonfiguracją magistrali optycznej.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

XX Sesja Rady Miejskiej – video

W dziale Sesje Rady Miejskiej udostępniliśmy już XX Sesję Rady, z dnia 11.04.2012r. Zapraszamy do oglądania.

“Okruchy Wielkanocnego Stołu”

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna “Złoty Potok” zapraszają na imprezę folklorystyczną pt.”Okruchy Wielkanocnego Stołu”, która odbędzie się 22 kwietnia o godz. 16:00 w Domu Kultury w Jelnej. Zapraszamy, wstęp wolny.

Sponsorzy: Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A., Grupa Żywiec S.A. – Browar w Leżajsku oraz PGNiG w Sanoku.

Zebranie mieszkańców Judaszówki

Sołtys wsi Judaszówka zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2012r. (wtorek) o godz. 18:00, drugi termin 18:15 w budynku Domu Kultury w Judaszówce, odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:
1. Sprawozdanie z działalności za 2011 r.
2. Przedstawienie planu na 2012 r.
3. Informacja w sprawie budowy kanalizacji.
4. Informacja o remoncie drogi powiatowej.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Judaszówka
Jan Romański

Strona: 1 2 Następna