Monthly Archives: Sierpień 2012

Pożegnanie Wakacji 2012

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1

Zarząd  Osiedla Nr 1 zaprasza na zebranie mieszkańców Osiedla  nr 1, które odbędzie się w  dniu 04.09.2012 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali  nr 2 (świetlica) w budynku gimnazjum w Nowej Sarzynie przy ul. Kopernika.
Drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 17:15 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez  Przewodniczącego  Osiedla  nr 1.
2. Informacja Przewodniczącego o swojej działalności.
3. Informacja Burmistrza lub Prezesa ZGK Sp. z o.o. Nowa Sarzyna o stanie infrastruktury w mieście Nowa Sarzyna i zamierzeniach w zakresie jej poprawy na najbliższe lata.
4. Informacja Prezesa ZGK Sp. z o.o. Nowa Sarzyna o zakresie i kwocie ubezpieczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych na Osiedlu Nr 1 zarządzanych przez ZGK Sp. z o.o. Nowa Sarzyna.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący  Osiedla  nr 1
Jan Fus

Program – “Pożegnania Wakacji – 2012”

Szczegółowy program “Pożegnania wakacji-2012″ organizowanego w dniu 1 września 2012 r. przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, wspólnie ze Stowarzyszeniem ,,Nasza Mała Ojczyzna” i Ośrodkiem Kultury w Nowej Sarzynie, można już zobaczyć na stronie  http://www.mosir.nowasarzyna.pl.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2

Zawiadamiam mieszkańców Osiedla Nr 2, że w dniu 30 sierpnia 2012r. (czwartek) o godz. 18:00, drugi termin godz. 18:15, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (basen) w Nowej Sarzynie przy ul. M. Konopnickiej 2 odbędzie się zebranie mieszkańców.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Osiedla Nr 2.
2. Podjęcie uchwały przez mieszkańców Osiedla Nr 2 na wykonanie prac interwencyjnych i remontów celem umieszczenia w projekcie budżetu gminy Nowa Sarzyna na rok 2013, zgodnie z uchwałą Nr 57 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29.03.2010 r.
3. Rozpatrzenie podań mieszkańców Osiedla Nr 2.
4. Wolne wnioski.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Przewodniczący Osiedla Nr 2

Informacja dyrektora Zespołu Szkół

Informuję rodziców uczniów, którzy wkrótce rozpoczną naukę w klasach pierwszych LO i ZSZ, że w roku szkolnym 2012/13 po raz pierwszy udzielana będzie pomoc finansowa na zakup podręczników również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 352 zł na osobę, a uprawnieni będą uczniowie klas pierwszych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.
W pierwszych dniach nauki w nowym roku szkolnym każdy uczeń klas pierwszych naszej szkoły otrzyma szczegółową informację na temat możliwości otrzymania pomocy.

Jacek Wojdałowicz

Ekomuzeum Atrakcją Turystyczną Regionu

Lipcowo – sierpniowa “Azalia”

 

 

Informujemy, że na stronie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna udostępniony jest już lipcowo -sierpniowy numer gazetki „Azalia”.

Wścieklizna w powiecie leżajskim

W związku ukazaniem się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21-08-2012 rozporządzenia nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu leżajskiego, wynikającego ze stwierdzenia w miejscowości Przychojec wścieklizny u kuny w dniu 17-08-2012, przekazuję do realizacji pełną treść w/w rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżajsku
Krzysztof Gajewski
źródło: http://www.piw-lezajsk.cba.pl/

Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

Nowa Sarzyna, dnia 17.08.2012 r.

 
P. Kurlej Stanisław

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie

 
Szanowny Panie Przewodniczący
 
Związki Zawodowe działające w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. (dalej zwana Spółka) zwracają się z uprzejmą prośbą o podjęcie stanowiska przez Radę Miasta i Gminy skierowanego do najwyższych władz państwowych (Premier ,Minister Skarbu) domagającego się zaniechania przez Ciech S.A. planowanych zmian organizacyjnych polegających na przejęciu przez Ciech S.A. sprzedaży wszystkich produktów  Spółki oraz przejęciu pracowników Spółki z działów niezwiązanych ściśle z produkcją.

Związki Zawodowe powzięły informacje o planowanym przez Ciech S.A. przejęciu sprzedaży żywic poliestrowych oraz środków ochrony roślin produkowanych przez Spółkę. W zawartym przez Związki Zawodowe oraz Ciech S.A. Pakiecie Gwarancji Socjalnych stanowiącym integralną część umowy sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. Ciech S.A. zobowiązała się, iż Spółka nie będzie przenosić żadnej swojej głównej dotychczasowej działalności poza teren Nowej Sarzyny. Umowa sprzedaży akcji w części Definicje i Interpretacja wprowadza definicję Podstawowej Działalności Spółki, która oznacza następujące rodzaje działalności: produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, żywic poliestrowych oraz epoksydów. Podkreślić należy, iż bezprawne przejęcie przez Ciech S.A. sprzedaży żywic epoksydowych w 2008 roku doprowadziło do pogorszenia się rentowności wyrobów i może skutkować likwidacją tej działalności Spółki.

Równocześnie Ciech S.A. planuje daleko idące zmiany organizacyjne, które doprowadzą do obejścia Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy gwarantujących zwalnianym pracownikom wysokie odszkodowania. Ciech S.A. ogłosił rekrutację w grupie kapitałowej na podjęcie zatrudnienia w Ciech S.A. Rekrutacja obejmuje pracowników księgowości, kadr i płac, działów innowacji i rozwoju, ochrony środowiska, zakupów, inwestycji, energetyki, prawnych, organizacji i nadzoru właścicielskiego, logistyki, kontrolingu, audytu, w przyszłości dotyczyć to będzie również działów marketingu
i sprzedaży oraz IT. Ciech S.A. nie poinformował o warunkach zatrudnienia, np. wynagrodzeniu, czy rodzaju umów o pracę.

Powyższe działania powodują zagrożenie interesów pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. (brak zapewnienia kontynuacji zatrudnienia i wypłaty odszkodowań określonych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce) oraz skutkują przeniesieniem głównej działalności Spółki poza teren Nowej Sarzyny w rozumieniu rozdz. III ust. 2 Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz umowy sprzedaży akcji, co stanowi naruszenie postanowienia ust. 2 w rozdz. III Pakietu.

Pisma kierowane przez Związki Zawodowe (ostatnie z dnia 22.06.2012 r.) do Ciech S.A. wzywające do przestrzegania Pakietu Gwarancji Socjalnych pozostają bez odpowiedzi.

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. mają istotne znaczenie dla lokalnego rynku pracy (zatrudniają około 700 osób) oraz zapewniają przychody podmiotom z nimi współpracującym. W województwie podkarpackim trudno znaleźć zatrudnienie, dlatego tak duża firma jaką są Zakłady w Nowej Sarzynie powinna być rozwijana dla dobra społecznego, a nie zamieniana w zakład wyłącznie produkcyjny.

Z poważaniem

Przewodniczący                                             Przewodniczący

Międzyzakładowego NZSS                           KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ

            Tadeusz Woś                                                  Alfred Ryś

„Złote Jodły” dla „Meritum” z Leżajska

W dniach od 15 do 29 lipca 2012 roku odbył się 39. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2012. W gronie ponad 1400 uczestników festiwalu z Polski, Niemiec, Chorwacji, Białorusi, Ukrainy, Rosji a nawet Mołdawii, znalazły się wokalistki grupy „MERITUM” działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Magdalena Piestrak, Aleksandra Federkiewicz i Ewelina Brudniak przez dwa tygodnie godnie reprezentowały Ziemię Leżajską na festiwalowych scenach oraz przeglądach konkursowych. Jury festiwalowe bardzo wysoko oceniło ich umiejętności wokalne przyznając im dwie najwyższe nagrody; „Złotą Jodłę” w kategorii zespoły wokalne, a także „Złotą Jodłę Harcerską” w kategorii piosenka harcerska i turystyczna.

Kielecki festiwal to nieprzerwanie od 1974 roku kilkanaście lipcowych dni wypełnionych tańcem, piosenką, zabawą, radością, uśmiechem oraz wakacyjnym wypoczynkiem. W czasie festiwalu Kielce stają się miastem młodości i radości, goszcząc dziesiątki zespołów muzycznych, tanecznych, wokalnych, teatralnych, folklorystycznych, orkiestr i solistów. To co wyróżnia kielecki festiwal to także niepowtarzalna sceneria koncertów galowych w najpiękniejszym w Europie, naturalnym amfiteatrze kieleckiej Kadzielni. Koncerty, przeglądy konkursowe i imprezy towarzyszące odbywają się natomiast w różnych częściach miasta a także w sąsiadujących z Kielcami miastach i miejscowościach. W czasie trwania festiwalu zespoły doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów artystycznych, a także nawiązują między sobą niezliczone nowe znajomości, które nieraz trwają przez długie lata.

Tak też było w wypadku wokalistek „MERITUM”. Dziewczęta ciężko pracowały na próbach i warsztatach wokalnych oraz brały udział we wszystkich możliwych koncertach. Szczególnie wyjątkowy był występ dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, gdzie nie obyło się bez wielu wzruszeń, a widok prawdziwej radości w oczach ludzi pokrzywdzonych przez los miał wartość większą niż niejedna nawet „Złota Jodła”. Dużym wyróżnieniem dla grupy „MERITUM” było także zaproszenie – jako reprezentacji polskich zespołów – na specjalne koncerty podczas spotkań z wojewodą kieleckim oraz marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Bartłomiej Urbański

Strona: 1 2 Następna