Monthly Archives: Luty 2016

Sprzeciw Spółdzielni w sprawie budowy budynku handlowego

Prezentujemy pismo Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, z dnia 04.01.2016, w sprawie budowy budynku handlowego.

pismo

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tropem Wilczym – Leżajsk 28 Lutego 2016

YouTube Preview Image

Feryjny Turniej Szachowy „ Zima 2016 ”

W dniu 18.02.2016 roku w Domu Kultury w Nowej Sarzynie został rozegrany Feryjny Turniej Szachowy „Zima 2016”. W turnieju wzięło udział łącznie 36 dzieci z Gminy Nowa Sarzyna oraz zaproszeni goście z Leżajska i Rudnika. Organizatorem Turnieju była Sekcja Szachowa MZKS Unia Nowa Sarzyna.

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Turniej sędziował Pan Andrzej Mazurkiewicz z Leżajska.
Grupę juniorek starszych ( pow. 13 lat) wygrała Urszula Jakubowska zdobywając 5,0 pkt. Drugie miejsce zajęła Gabriela Kulec – 4,5 pkt , a trzecie Martyna Kulec – 4,0 pkt.
Grupę juniorów starszych wygrał Krzysztof Socha 5,5 pkt. Drugie miejsce zajął Damian Maczuga – 3,0 pkt , a trzecie Dawid Paszek – 2,0 pkt.
Grupę juniorek w przedziale wiekowym od 10 do 13 lat wygrała Natalia Słoniec – 4,5 pkt.
Drugie miejsce zajęła Edyta Małecka – 3,5 pkt, a trzecie Olivia Ryczkowska 3,0 pkt.

Grupę juniorów w przedziale wiekowym od 10 do 13 lat wygrał Złotek Mikołaj – 6,5 pkt. Drugie miejsce zajął Adrian Słoniec – 6,0 pkt, a trzecie Piotr Szpila zdobywając 5,0 pkt.
Grupę juniorek młodszych ( do 9 lat) wygrała Izabela Tokarz zdobywając 4,0 pkt.
Grupę juniorów młodszych wygrał Przemysław Golik zdobywając 4,5 pkt, przed Miłoszem Mazurkiewiczem – 4,0 pkt i Bartłomiejem Małeckim – 3,0 pkt.

Wszyscy startujący w grupie najmłodszej otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięscy w grupach starszych ( 3 pierwsze miejsca ) piękne statuetki w postaci figur szachowych. Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizator oraz szachiści składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie za ufundowanie okazałych nagród i słodki poczęstunek oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie za ufundowanie dyplomów, soczków do picia oraz drobnych upominków, które otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju.

Instruktor Szachowy
Stanisław Grzywna

Korzystniejsze warunki udzielania preferencyjnych pożyczek

Wraz z początkiem 2016 r. Fundusz Pożyczkowy Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju wprowadził korzystne zmiany w zakresie wymaganego wkładu własnego oraz oprocentowania pożyczek – minimalne oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 1% w skali roku, a inwestycja może zostać sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z pożyczki (wkład własny nie jest wymagany).
Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Leżajskiego Stowarzyszenia rozwoju skierowane są do przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych i średnich firm. Pożyczkę można otrzymać na wydatki inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością, m.in. zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, a także adaptację i modernizację budynków. Pożyczka może finansować 100% wartości inwestycji – nie jest wymagany wkład własny na realizację inwestycji. W przypadku mikroprzedsiębiorstw pożyczki oprocentowane są od 1%, a maksymalna wysokość pożyczki wynosi 100 000 zł. Małe i średnie firmy mogą liczyć na oprocentowanie od 2% i maksymalną kwotę pożyczki w wysokości 400 000 zł. Oprocentowanie zależy od szacowanego ryzyka kredytowego na podstawie m.in. zdolności kredytowej, okresu prowadzenia działalności, proponowanego zabezpieczenia. Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Okres spłaty wynosi do 3 lat w przypadku pożyczek do 50 000 zł lub do 5 lat w przypadku wyższej kwoty pożyczki.

Grafika_pożyczkowy

Preferencyjne pożyczki udzielane są na zasadach pomocy de minimis – z tej pomocy są wyłączone m.in. inwestycje związane z zakupem środków transportu realizowane przez firmy prowadzące działalność transportową w zakresie drogowego przewozu towarów. Oprocentowanie pożyczek bez pomocy de minimis wynosi od 2,83% do 5,83%. Pozostałe warunki ich udzielania są identyczne jak w przypadku pożyczek z pomocą de minimis.

Liczymy, że proponowane zmiany zostaną dobrze przyjęte przez przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem, a pośrednio tworzeniem miejsc pracy. Przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Funduszu Pożyczkowego zapraszamy do kontaktów – szczególnie osobistych. Rozmowa o planach inwestycyjnych, problemach i potrzebach biznesowych firmy może być dobrą okazją do nawiązania dalszej, szerszej i obopólnie korzystnej współpracy. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie w konsultingu i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości w regionie stawiamy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji o ofercie Funduszu Pożyczkowego znaleźć można na stronie internetowej: www.lsr.pl/pozyczki

Krzysztof Rogowski
Kontakt:
krzysztofrogowski@lsr.pl

Ferie 2016

Ferie 2016 OK

XXIII sesja Rady Miejskiej

Relacja wideo Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej
YouTube Preview Image

„BeneInO 2016”

Ogólnopolski kalendarz imprez na orientację w 2016 roku rozpoczął się od wydarzenia o tajemniczej nazwie „BeneInO”. Marsze te odbyły się w dniach 29-31.01.2016 w Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski przy udziale Klubu Imprez na Orientację InOwcy i Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Benefactum. Spora grup uczestników zjechała z dosyć odległych okolic (Warszaw, Kielce, Kraków, Kolbuszowa, Tarnobrzeg), byli też uczestnicy ze szkół terenu naszego powiatu.
YouTube Preview Image
Ponad 130 osób w sobotę przywitał dyrektor Gimnazjum Adam Madej w asyście sekretarza Gminy Pani Danuty Pinderskiej. Następnie wręczono uroczyście Puchary Podkarpacia za rok 2015. Warto wymienić, że 1. miejsca w kategorii gimnazjalnej zajęli Kamil Kozyra i Maciej Tudryn (Przygoda Nowa Sarzyna) a 3. miejsce – Klaudia Klocek i Anna Klocek (InOwcy Łętownia). Po przywitaniu przyszedł czas na rywalizację na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa. Etapy zostały tak przygotowane, aby uczestnicy mogli zobaczyć najciekawsze zakątki ścieżki przyrodniczej „Morgi”z pomnikiem św. Huberta, zabytkową aleją dębową i pałacem Resseguierów. Całość kończyli w domku myśliwskim koła łowieckiego „Knieja”, gdzie czekało na nich ognisko ufundowane przez firmę „Smak Górno”. Po etapach dziennych uczestnicy odpoczywali w szkole, aby w godzinach wieczornych zwiedzać Majdan Łętowski z mapą TRInO przygotowaną w ramach projektu gimnazjalnego (do pobrania na www.trino.pttk.pl).

Etap nocny znajdował się na szlaku niebieskim ATR w przysiółku Kuligi. Uczestnicy otrzymali odblaski z logo nadleśnictwa i wędrowali po terenach dawnej linii kolejowej prowadzącej z stacji PKP Łętownia w kierunku Górna. Po krótkiej nocy w niedzielę rano uczestników przywitali zaproszeni goście. Przedstawiciel posła na Sejm RP – Radosław Wiatr odczytał list do uczestników i wylosował nagrody ufundowane przez biuro poselskie. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii starosta leżajski – Marek Śliż wręczał puchary, a przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – radny Stanisław Bieńkowski wręczał nagrody. Dyrektor Gimnazjum pożegnał uczestników i zaprosił na kolejne imprezy młodego i prężnie rozwijającego się Klubu Imprez na Orientację InOwcy.
YouTube Preview Image
Impreza o charakterze ogólnopolskim zaliczana do pucharu Podkarpacia w Turystycznych Marszach na Orientację odbyła się dzięki sponsorom i partnerom takim jak: Starostwo Powiatowe Leżajsk, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Rada Rodziców Gimnazjum, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych BENEFACTUM, Nadleśnictwo Leżajsk, Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Smak Górno Mieczysław Miazga.
Patronat nad imprezą objął Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel.
Szczegółowe wyniki rywalizacji, mapki, zdjęcia oraz filmy z zawodów dostępne są na stronie imprezy www.facebook.com/beneino

Skrócone wyniki rywalizacji:
Kategoria TD (szkoły Podstawowe)
I miejsce – Pieprzycki Jan (KKT Salamandra Kolbuszowa)
II miejsce – Klimontowicz Maks, Wilk Hubert (KKT Salamandra Kolbuszowa)
III miejsce – Metlak Kinga, Cudecka Dorota (KKT Salamandra Kolbuszowa)

Kategoria TM (gimnazja)
I miejsce – Zygmunt Mikołaj, Kurcaba Tomasz (Gimnazjum Wola Zarczycka)
II miejsce – Kunasz Remigiusz, Miszczak Kinga (SKKT NSP Ustrzyki Dolne)
III miejsce – Bystrzyńska Ewa, Bryła Mateusz (PRZYGODA Nowa Sarzyna)

Kategoria TJ (juniorzy)
I miejsce – Mateusz Michna, Zieliński Jakub (AKInO Kraków, KKT Salamandra Kolbuszowa)
II miejsce – Steciuk Adam, Szpunar Michał (SKKT NSP Ustrzyki Dolne)
III miejsce – Kozyra Kamil, Tudryn Maciej (SKKT XL Leżajsk)

Kategoria TS (seniorzy)
I miejsce – Łaski Tomasz (STOWARZYSZE Warszawa)
II miejsce – Chruślak Robert, Góraj Mariusz (SKRÓTY Radom)
III miejsce – Zgoda Piotr (SKRÓTY Lublin)

Zapraszamy do fotogalerii

Repertuar bajek na ferie

Repertuar bajek na ferie

Zajęcia w laboratorium

szkolaLaboratorium Centrum Nauk Przyrodniczych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza.

„Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak jak nikt dotąd nie myślał” – to hasło przewodnie zajęć, które prowadzimy w pracowni chemicznej. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do lepszego zrozumienia zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w naszym otoczeniu. Zajęcia w Centrum polegają na tym, że uczeń staje się aktywnym uczestnikiem zajęć, samodzielnie wykonuje różne analizy i doświadczenia.

W realizowanym projekcie „Mamy dowody w sprawie wody” uczniowie sami pobierają próbki wody, a następnie analizują jakie i ile zanieczyszczeń znajduje się w pobranej próbce. Analizy wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie, takim samym jaki możemy spotkać w laboratoriach przemysłowych (Spektrofotometr DR 3900, mikroskop cyfrowy czy pehametr). Uczniowie w badaniu rzeki Trzebośnicy w profesjonalny sposób oznaczają takie zanieczyszczenia jak: ChZT, BZT5, chlorki, azot azotanowy, azot amonowy, fosforany czy odczyn pH. Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego może być bardzo przydatna na studiach czy w przyszłej pracy.

YouTube Preview Image

W ramach zajęć uczniowie przeprowadzają różne eksperymenty chemiczne, które pomagają w sposób widowiskowy łatwiej zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie czy w procesach chemicznych. Takie eksperymenty jak: „Kolorowa tęcza”, „Światła drogowe” i wiele innych pozwalają lepiej zrozumieć co to jest pH i jaka jest rola wskaźników. Co to jest osmoza pozwoli zrozumieć eksperyment „Chemiczny ogród”. W ciekawy i barwny sposób uczniowie poznają co to jest reakcja zobojętniania, reakcja utleniania i redukcji, dlaczego z roztworów wytrąca się osad, dlaczego płomień ma różne barwy, co jest chemiluminescencja i inne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rozpalić ogień bez zapałek czy zapalniczki, jak zrobić grzałkę czy latarkę chemiczną, jak wyprodukować sztuczny śnieg, przyjdź na zajęcia do „Łukasiewicza”.

Możesz samodzielnie wyprodukować Aspirynę czy nylon – są takie możliwości, możesz to zrobić, wystarczy, że jesteś ciekawy chemii i przyjdziesz na zajęcia do szkoły.

Turniej FIFA

Turniej FIFA

Strona: 1 2 Następna