Monthly Archives: Lipiec 2017

Akademia Piłkarska “Młode Nadzieje”

Program grantowy Grupy Żywiec dla mieszkańców Leżajska i okolic

Rusza druga edycja programu grantowego Grupy Żywiec dla mieszkańców Leżajska i okolic

Po raz kolejny leżajskie organizacje mają możliwość zgłaszania swoich projektów w programie grantowym Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie lokalnych liderów oraz rozwijanie marki miasta Leżajsk i regionu – to obszary wokół których skupia się tegoroczna odsłona konkursu. Najlepsze projekty skierowane do mieszkańców Leżajska i okolic zostaną dofinansowane łączną kwotą 45 000 zł. Zgłoszenia do drugiej edycji programu można nadsyłać do 1 sierpnia.

Fundusz Społeczny to projekt Grupy Żywiec oparty na pozytywnych doświadczeniach z coraz bardziej popularnych budżetów obywatelskich, skierowany do mieszkańców miast, w których firma ma swoje browary. O pieniądze przeznaczone na program mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu lub każdy inny lokalny podmiot posiadający osobowość prawną. Pierwsza edycja konkursu, zrealizowana w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem elbląskich podmiotów. Z pomocą środków z Funduszu udało się zrealizować dziesięć projektów obejmujących takie obszary jak zwiększanie świadomości kierowców na temat picia alkoholu, czy tworzenie miejsc rozwoju dla najmłodszych mieszkańców regionu.

W ramach przygotowań drugiej edycji programu grantowego Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zdecydowaliśmy się na nową formę dialogu społecznego. W przeprowadzonej sesji dialogowej brali udział mieszkańcy i przedstawiciele władz oraz leżajskich organizacji. Z pomocą socjologa wypracowaliśmy wspólnie obszary merytoryczne ważne dla mieszkańców i liderów opinii, które będą obszarami tematycznym do zrealizowania projektów tegorocznej edycji konkursu. Zorganizowane badanie jakościowe pozwoliło nam poznać wyzwania i problemy lokalne, na których powinniśmy się skupić. Zeszłoroczna edycja cieszyła się zainteresowaniem wielu podmiotów. Ze zgłoszonych wniosków wyróżniliśmy 10, którym przyznaliśmy dofinansowania, mające pomóc w realizacji  projektów. Pozytywne doświadczenia z zeszłego roku napawają nas nadzieją na sukces także obecnej edycji oraz możliwość realnego wpływu na lokalną społeczność Leżajska. – podkreśliła Magdalena Brzezińska, Kierownik Działu Korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

Leżajskie organizacje mogą zgłaszać swoje pomysły na projekty w obszarach określonych podczas przeprowadzonego dialogu.  W ramach tej współpracy wyselekcjonowano poniższe tematy:

– aktywizowanie społeczności lokalnej,

– wspieranie lokalnych liderów,

– rozwijanie marki miasta Leżajsk i regionu.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec? Przede wszystkim liczy się pomysł. Najwyżej punktowane będą te projekty, których realizacja przełoży się na realne wzmocnienie rozwoju lokalnej społeczności w zakreślonych obszarach tematycznych na terenie Leżajska. Istotne jest również zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, wyjście w kierunku ich potrzeb, a także oryginalność i innowacyjność zaproponowanego rozwiązania.
Gotowy pomysł na projekt należy przedstawić we wniosku grantowym, który można znaleźć na stronie fundusz.grupazywiec.pl, a następnie wysłać go na adres fundusz@grupazywiec.pl. Organizacje zgłaszające projekty muszą pamiętać, że kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie powinna przekraczać 10 000 zł. Jeśli dany projekt realizowany jest przez dwa podmioty posiadające osobowość prawną maksymalne dofinansowanie może wynieść 15 000 zł. Zgłoszenia do obecnej edycji konkursu można nadsyłać do 1 sierpnia.

 

O wyborze najlepszych projektów zadecyduje Rada Funduszu składająca się przedstawicieli Grupy Żywiec. Wyniki drugiej edycji konkursu poznamy już we wrześniu tego roku, a czas na ich wcielenie
w  życie przewidziany jest do końca maja 2018 r.

Regulamin Funduszu, wniosek grantowy oraz dokładne opisy poszczególnych obszarów tematycznych są dostępne na stronie fundusz.grupazywiec.pl.

 

Dni Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 2017

Wianki nad Trzebośnicą

Program imprezy:
12:00 – 19.00 – Bezpłatne spływy kajakowe – zapisy na skgk@o2.pl

18:00 – Oficjalne otwarcie – Filia Ośrodka Kultury (stara szkoła)
18.30 – 19.00 – Zespół “Malina” z Malenisk
19.00 – 20.00 – Gry i zabawy (zdobywanie kwiatu paproci, wicie wianków, rzucanie jajami)
20.00 – 21.00 – Obrzęd puszczania wianków
21.00 – 21.15 – Lampiony do nieba
21.15 – 21.30 – Występ Zespołu “Azalia” z Woli Zarczyckiej
21.30 – Zabawa taneczna przy zespole “REVEL”

Turniej Piłkarski

Sesje Rady Miejskiej

Nowosarzyńska Telewizja Kablowa “Lokaltel” Sp. z o.o. udostępniła sesje Rady Miejskiej:

XLVII sesja Rady Miejskiej 2017-05-29


XLIX sesja Rady Miejskiej 2017-06-26