Dni Nowej Sarzyny 2017

Relacja filmowa Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej “Lokaltel” Sp. z o.o.