Nowa Sarzyna – film z okazji 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego