Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2

Zarząd Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w budynku MOSiR w sali konferencyjnej, w dniu 29.11.2017 (środa), o godzinie 17:30. (Drugi termin o godzinie 17:45)

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebranie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2.
2. Przywitanie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców Osiedla.
3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr. ewid 953/2 przy ul. Ogrodowej.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat realizacji zadań zaplanowanych do wykonania na 2017 r.
5. Informacja Burmistrza MiG Nowa Sarzyna na temat planowanych zadań do wykonania w 2018 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.