Redakcja

Piotr Kondeusz  –  (koordynator, odpowiedzialny za portal i forum) redakcja@sarzyna.info(e-mail)

Jacek Wojdałowicz –  (teksty, zdjęcia) Jacek.Wojdalowicz@sarzyna.info(e-mail)

Aleksandra Rogulska – (teksty) al.rogulska@gmail.com(e-mail)


Adres do korespondencji:
Piotr Kondeusz
ul. Osiedle Janda 9
37-310 Nowa SarzynaWspółpraca

 

Nowosarzyńska Telewizja Kablowa “Lokaltel” Sp. z o.o.

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna


 

Mirosław Turczyn [1987-2008]. Zajmował się redagowaniem portalu, tworzył jego oprawę graficzną. Odszedł po ciężkiej chorobie 21 maja 2008 r