Nowy serwer i nowy adres serwisu UNII

Od dnia 1 lutego 2012 roku oficjalny serwis internetowy Unii Nowa Sarzyna funkcjonuje na serwerze Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej “LokalTel”, mającej w swojej ofercie telewizję kablową i cyfrową, telefonię, dostęp do Internetu, prowadzi również działalność związaną z filmem, przemysłem wideo i reklamą. Wraz ze zmianą serwera, zmienił się adres strony. Od dziś będzie ona dostępna pod adresem: www.unia.nowasarzyna.eu, który udostępniło nam Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za współpracę Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego “NSNet”, które przez trzy lata świadczyło nam dotychczas pełny, bezpłatny hosting.

źródło: www.unia.nowasarzyna.eu

Program pomocy żywnościowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, iż ponownie rozpocznie realizację programu w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) od dnia 21 lutego 2012 r.

Do dalszego otrzymania artykułów żywnościowych kwalifikować będą mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie na podstawie imiennych kart dystrybucji artykułów PEAD.

W lutym 2012 r. osoby zainteresowane dalszą pomocą w ramach w / w programu proszone są o zgłoszenie się wraz z wymaganą dokumentacją do MGOPS w Nowej Sarzynie w celu ponownego założenia imiennej karty.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przy ul. Łukasiewicza 2, tel. ( 17 ) 71 -78 -169.

IV Powiatowy Turniej Karate Kyokushin

Już po raz czwarty Leżajski Klub Kyokushin Karate zorganizował dla swoich członków Powiatowy Turniej Karate. Zawody odbyły się w sobotę 28 stycznia 2012r. w Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie. W turnieju uczestniczyło 127 zawodników z Dojo Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik, Sarzyna, Grodzisko Dolne. Zebranych zawodników, sędziów i widzów przywitał Prezes LKKK Mirosław Hołda a oficjalnego otwarcia imprezy dokonał współgospodarz obiektu Dyrektor Gimnazjum Lesław Marciniak.

Rywalizowano w trzech konkurencjach: kata, kumite i walka na tarczach. Wszystkie konkurencje wzbudziły bardzo dużo emocji wśród widzów i uczestników ponieważ można było zobaczyć wiele widowiskowych walk i elementów kata w wykonaniu naszych zawodników. Sędzią głównym zawodów był sensei Tomasz Mendoń 2 dan z Dębicy. Turniej dał możliwość sprawdzenia się wszystkim uczestnikom, był również sportową zabawą i nagrodą za wysiłek włożony w trening. Startujący zawodnicy otrzymali pizzę i soczki, a medaliści wszystkich kategorii dyplomy, medale, puchary. Udział w turnieju był nieodpłatny i zorganizowany ze środków własnych LKKK.
Mamy nadzieję, że zorganizowana impreza przyczyniła się do większej integracji zawodników i sympatyków Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.

Styczniowa “Azalia”

 

Informujemy, że na stronie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna udostępniony jest już styczniowy numer gazetki “Azalia”.

„Ekomuzeum atrakcją turystyczną regionu”

Szanowni Państwo

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Region Sanu i Trzbośnicy” chcemy zaprosić Was do wspólnej realizacji projektu pt. „Ekomuzeum atrakcją turystyczną regionu”. Projekt nasz jest zbiorem różnych działań, poprzez które chcemy stworzyć produkt turystyczny, jakim jest Ekomuzeum. Przedsięwzięcie nasze ma być siecią rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą “żywą” kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców, to również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości i jej okolic jak i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pierwsze działania, jakie zostaną w ramach projektu przeprowadzone to przygotowanie koncepcji Ekomuzeum wraz z trasami turystyki zrównoważonej w zakresie prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Odbędzie się to poprzez realizację warsztatów poświęconych “Metodologii kreowania tras turystyki zrównoważonej na obszarze projektu współpracy w zakresie prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego”, a następnie warsztaty w trakcie, których nastąpi opracowanie założeń merytorycznych i graficznych oraz druk i oznaczenie tras turystycznych, questów, gier terenowych i innych podobnych tras turystyki zrównoważonej.

Uznaliśmy, iż stworzenie takiego produktu turystycznego nie może się odbyć bez zaangażowania osób świadomych lokalnych wartości, pełnych entuzjazmu i pasji. Jak również bez partnerskiej współpracy, gdyż jest ona – jak to pokazują doświadczenia pierwszych polskich ekomuzeów – niezbędna do stworzenia sieci „eksponatów”, rozrzuconych po mniejszym lub większym terenie.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie ma być wdrożone wspólnie z dwoma innymi Lokalnymi Grupami Działania tj. Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie “Lasowiacka Grupa Działania”

Rozpoczęcie współpracy i realizacja warsztatów, o których mowa wyżej rozpocznie się po przeprowadzeniu spotkań informacyjnych, na których zostanie zaprezentowany projekt oraz harmonogram jego realizacji. W trakcie tych spotkań chcielibyśmy ponadto zebrać od Was deklaracje współpracy i udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania związane z projektem.
Spotkanie odbędzie się w piątek tj. 27.01.2012 o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

V-ce Prezes Lokalnej Grupy Działania
„Region Sanu i Trzebośnicy”
Grzegorz Sroka

W sobotę mecz testowy z Piastem

W sobotę o godz. 11:00 piłkarze Unii rozegrają z Piastem w Tuczempach kolejne spotkanie sparingowe. Piast występuje w IV lidze podkarpackiej. Rundę jesienną może zaliczyć do udanych, gdyż z dorobkiem 24 pkt. zajmuje szóstą pozycję w tabeli. W okresie przygotowawczym do rundy rewanżowej zawodnicy z Tuczemp rozegrali kilka spotkań kontrolnych. Zwyciężyli 2:1 z Żurawianką Żurawica oraz zremisowali z Czuwajem Przemyśl 1:1. Następnie przebywali na sześciodniowym obozie w Uściu Gorlickim, gdzie bezbramkowo zremisowali ze Stalą Sanok oraz pokonali 3:1 przemyską Polonię.
Całość na www.unia.nowasarzyna.eu

Strona: Poprzednia 1 2 3 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98