Tag Archives: hdk pck

Święto Honorowych Dawców Krwi PCK

W dniach 22 – 26 listopada już od 1972 roku swoje coroczne święto w całym kraju obchodzą honorowi dawcy krwi PCK. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Sarzynie działa już 38 lat. Przez cały ten okres, chęć niesienia pomocy innemu człowiekowi była i jest dla nas krwiodawców sprawą nadrzędną. Dbamy również, by idea bezinteresownego służenia innym, która skupiła nas w klubie zyskiwała nowych sympatyków i zwolenników. W tym celu podejmujemy rozmaite działania promocyjne adresowane do całej lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieży szkolnej.

Jako integralna cząstka PCK chcemy włączać się w inne formy jego działań statutowych. W miarę rozwijania struktury własnej zwiększamy również zakres i wachlarz kierunków programowych. Chcemy czuć się potrzebni , umieć i móc rozwiązywać problemy najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej…

Spotkanie Krwiodawców w Nowej Sarzynie 28.11.2014

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Mija właśnie 95 lat działalności tego społecznego stowarzyszenia.
W dniach 22 – 26 listopada od 1972 roku swoje coroczne święto w całym kraju obchodzą honorowi dawcy krwi PCK.

Dni Honorowego Krwiodawstwa są okazją do przypomnienia, iż zdrowie i życie ludzkie zawsze stanowią największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który może je ratować, ale także są okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego krwiodawstwa.
Z tej okazji 28 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie zorganizował coroczne podziękowania dla zrzeszonych w stowarzyszeniu krwiodawców. Oprócz tych najważniejszych, dawców krwi miło było nam gościć sponsorów i gości, dzięki którym działalność statutowa naszej organizacji mimo trudnych czasów nadal jest możliwa.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne i długoletnie oddawanie krwi Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Stopnia I (po oddaniu 18 litrów mężczyźni 15 litrów kobiety) dla kolegi Roberta Deca;

Stopnia II ( po oddaniu 12 l krwi przez mężczyzn i 10 l przez kobiety)dla panów:
1. Sebastian Karoń
2. Marcin Zebzda
3. Tomasz Madera
4. Wojciech Frąk
5.  Józef Piekło;

Stopnia III ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )
1. Przemysław Walawski
2. Janusz Dolecki
3. Adam Szpila
4. Barbara Potaczała
5. Daniel Pytel
6. Robert Smycz
7. Dominik Szczepanik
8. Sławomir Klocek
9. Rafał Kozłowski
10. Vasyl Zhuk.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Nowej Sarzynie to spora grupa członków i wolontariuszy, którzy w mijającym roku oddali  ponad 328 litrów krwi pełnej metodą konwencjonalną , dla nich to zarząd naszego klubu wspólnie RCKiK w Rzeszowie i Miastem i Gminą Nowa Sarzyna przygotowało drobne upominki.

Podsumowując działalność naszego Klubu, która opiera się tylko i wyłącznie na ofiarności sponsorów i darczyńców, napotykamy wiele trudności organizacyjnych i finansowych a mimo wszystko próbujemy z powodzeniem realizować swoje działania statutowe.
Dlatego też zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i sympatykom bez pomocy których nasza działalność nie miała by miejsca.
Serdecznie dziękujemy:
Panu posłowi na sejm RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi

Wielkie uznanie i podziękowanie kierujemy władzom samorządowym miasta i gminy Nowa Sarzyna i powiatu Leżajskiego
Pracownikom publicznej służby krwi RCKiK w  Rzeszowie,oraz oddziałowi terenowemu RCkiK w Leżajsku
Podkarpackiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Rzeszowie
Spółce El Chem,
Spółce Chem Rem ,
ZD Organika,
Firmie Alvig,
Firmie Lobo w Leżajsku,
Firmie Smak w Górnie,
Spółce  Wod Rem,
Firmie Maniek z Nowej Sarzyny,
Browarowi w Leżajsku,
Związkom Zawodowym działającym na terenie Z.CH.  Organika Sarzyna S.A.,
Firmie Mario z Nowej Sarzyny,
Panu Andrzejowi Hołówce,
Ośrodkowi Kultury w Nowej Sarzynie,
Lokalnej Telewizji Kablowej w Nowej Sarzynie ,
Panu Romanowi Dec.
Wspomniane święto jest wspaniałą okazją do pogratulowania wszystkim krwiodawcom z naszej gminy zaangażowania w ideę bezinteresownego oddawania krwi, prezentowania właściwej postawy społecznej, dzielenia się z potrzebującymi cząstką samego siebie.

W dniu obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w imieniu zarządu naszego klubu składamy Wam serdeczne życzenia zdrowia, bardzo potrzebnego w naszej działalności, zadowolenia i satysfakcji z każdej oddanej kropli krwi, wszelkiej pomyślności w codziennym życiu. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w akcjach krwiodawstwa, za oddaną krew, za wszelkie działania propagujące honorowe krwiodawstwo.

Zarząd HDK PCK w Nowej Sarzynie.

[nggallery id=85]

Marszobieg „Bezpieczne Wakacje”

W dniu 30.05.2014 roku Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Leżajsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie, zorganizował na obiektach sportowych MZKS Unia w Nowej Sarzynie, IX marszobieg w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”
W marszobiegu uczestniczyły dzieci z klas IV, V i VI ze Szkół Podstawowych w Nowej Sarzynie i Rudzie Łańcuckiej.

Współorganizatorami tej quizo-zabawy byli Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Nowej Sarzynie, Dział Bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska Z.Ch. Organika Sarzyna, Grupa I Pomocy PCK w Nowej Sarzynie oraz Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie.
Każda z drużyn otrzymała mapkę płyty głównej obiektu, na której zaznaczone były punkty kontrolne.
Na punkcie kontrolnym policji sprawdzane były wiadomości z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na osiedlach, dużych miastach oraz w okolicach dużych centrów handlowych. Pytania dotyczyły także zagrożeń powstających na w skutek spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz zażywania narkotyków, oraz zagrożeń kryminalnych, na jakie narażone są dzieci podczas wakacji.
Na wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzieci odpowiadały na punkcie kontrolnym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a na stanowisku Działu Bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska pytania dotyczyły zasad zachowania się nad wodą w lesie , w górach i parkach krajobrazowych. Na ostatnim punkcie kontrolnym – Grupy Pierwszej Pomocy PCK sprawdzane były wiadomości z umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
W świetlicy „Unii” utalentowane dzieci tworzyły plakaty na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, z których utworzona zostanie wystawa w RCKiK, a następnie zostaną wykorzystane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w celach promocyjnych.

W marszobiegu, w którym oprócz wiadomości liczył się czas pokonania trasy zwyciężyła drużyna „Ziomki z Biedronki” z klasy V „A”, zdobywając 44 punkty, II miejsce po dogrywce zajęła drużyna „Jolo” z klasy VI „B” , a trzecie miejsce przypadło drużynie „Gumisie” z klasy V „C” .
Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy nagrody rzeczowe i upominki. Po zakończeniu zawodów organizatorzy przygotowali ognisko dla 240 dzieci, gdzie oprócz kiełbasek były napoje pączki i lody.

Imprezę udało się zorganizować dzięki sponsorom, którym w imieniu własnym i zadowolonych dzieci dziękujemy:
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Poseł RP Zbigniew Rynasiewicz, Starostwo Powiatowe w Leżajsku,Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, firmy El-Chem, SARGO w Nowej Sarzynie, Firma Handlowo-Usługowa „Maniek” Tomasz Majder, Firma Handlowo-Budowlana „Janik”, MZKS Unia Nowa Sarzyna, Hurtownia Mrożonek „Mario” w Nowej Sarzynie, dyrektor poradni pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek, Lokalna Telewizja Kablowa, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, PCK oddział rejonowy w Rzeszowie oraz Andrzej Hołówka.

Organizatorzy

[nggallery id=73]

55-Lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Mija 94 rok działalności PCK, którego podstawową misją jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego we wszystkich jego postaciach oraz ochrona ludzkiej godności.
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie działa już 36 lat. Jest podstawową jednostką organizacyjną naszego stowarzyszenia jednocześnie jedyną na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna tego typu strukturą zrzeszająca osoby dorosłe. Na nas, członkach klubu spoczywa główny ciężar troski o utrwalenie pozytywnego wizerunku czerwonokrzyskiej organizacji.
Specyfika kierunku działalności programowej obliguje nas do aktywnego uczestnictwa w honorowym krwiodawstwie poprzez dzielenie się własną płynną tkanką, organizując otwarte akcji poboru krwi umożliwiających niezrzeszonym mieszkańcom naszej gminny systematyczne przekazanie daru serca.

W dniu 29 Listopada jak co roku odbyło się listopadowe spotkanie z okazji obchodów dni HDK.

Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, wśród nich:
Burmistrz Miasta i Gminy Nowej Sarzyny pan Jerzy Paul
Dyrektor Biura Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie pan Maciej Maruszak
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pan Jarosław Kosoń
Członek Zarządu Okręgowego PCK pan Janusz Bęben.
Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa RCKiK pani Urszula Bzdek.
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK pan Marcin Szwedo
Kierownik RCKiK w Leżajsku pani Ewa Trojan z paniami Lidią Szydło i Barbarą Kryla.

Po przywitaniu gości przez prezesa klubu HDK PCK Nowa Sarzyna pana Darka Maderę przeszliśmy do nadania odznaczeń Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi w dowód za bezinteresowne oddawanie krwi.
W sumie odznaczonych z naszego terenu zostało 7 osób. W dowód uznania za długoletnią pracę społeczną na rzecz ruchu HDK PCK w powiecie leżajskim i bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi starosta leżajski pan Jan Kida ufundował 4 specjalne podziękowania. Klub HDK PCK w Nowej Sarzynie to grupa około 100 członków i wolontariuszy którzy w mijającym roku oddali ponad 130 litrów krwi metodą konwencjonalną.
W długiej historii naszego klubu było wiele barwnych postaci ale pragniemy przypomnieć szczególnie dwie.
Właśnie minął rok kiedy odeszło od nas dwóch przyjaciół, krwiodawców i wolontariuszy, którzy bardzo wielkim stopniu przyczynili się do poprawy standardów życiowych i zdrowotnych naszego społeczeństwa. Mowa oczywiście o śp. Andrzeju Kłaku i Andrzeju Choinie. Dlatego uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.
O godzinie 20 jak co roku odbył się bal Dawców Krwi przy zespole Amigo który trwał “do białego rana”.
Oczywiście nie było by naszego spotkania gdyby nie nasi sponsorzy i darczyńcy, którzy od lat nas wspierają, a są nim:
Pan Poseł Zbigniew Rynasiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Jerzy Paul
RCKiK w Rzeszowie
Spółka Chem-Rem
Spółka El-Chem
ZD Organika
Firma Alvig
Spółka Wod-Rem
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
Spółka NS Automatyka
Zakłady Miesne Smak EKO GÓRNO
Hurtownia owoców i warzyw LOBO w Leżajsku
Browar Leżajsk z grupy Żywiec
Związki Zawodowe działające na terenie Zakładów Chemicznych
Pan Andrzej Hołówka
Pan Zbigniew Kłak
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
LTK w Nowej Sarzynie
oraz Pan Roman Dec.

Klub HDK PCK w Nowej Sarzynie

[nggallery id=59]

Marszobieg ” Bezpieczne Wakacje” – zdjęcia

Zdjęcia z VIII edycji marszobiegu, organizowanego  w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” nadesłał Marcin Szwedo.
[nggallery id=46]

Marszobieg „Bezpieczne Wakacje” – VIII edycja

W dniu 29.05.2013 roku Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Leżajsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie, zorganizował na obiektach sportowych MZKS Unia w Nowej Sarzynie VIII marszobieg, w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”.
W marszobiegu uczestniczyły dzieci z klas IV, V i VI ze szkół podstawowych z Nowej Sarzyny i Rudy Łańcuckiej.

Współorganizatorami tej Quizo –Zabawy byli Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Nowej Sarzynie, Dział Bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska Z.Ch Organika Sarzyna oraz Grupa I Pomocy PCK w Nowej Sarzynie.
Każda z drużyn otrzymała mapkę, na której zaznaczone były punkty kontrolne. Na punkcie kontrolnym policji sprawdzane były wiadomości z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na osiedlach, dużych miastach oraz w okolicach dużych centrów handlowych. Pytania dotyczyły także zagrożeń powstających na skutek spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz zagrożeń kryminalnych na jakie narażone są dzieci podczas wakacji.

Na wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa p/poż dzieci odpowiadały na punkcie kontrolnym Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Na stanowisku Działu bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska pytania dotyczyły zasad zachowania się nad wodą, w lesie, w górach i parkach krajobrazowych. Na ostatnim punkcie kontrolnym Grupy I Pomocy PCK, sprawdzane były wiadomości, z umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
W marszobiegu, w którym oprócz wiadomości liczył się czas pokonania trasy zwyciężyła drużyna „Turbo Glizdy”, z klasy VI „A” zdobywając 45 punktów.
II miejsce po dogrywce zajęła drużyna „Fantastyczna Czwórka z klasy IV „C” 44 punktów, a trzecie miejsce przypadło drużynie „ Danonki” z klasy VI „C” 44 punktów.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy marszobiegu otrzymali nagrody rzeczowe i upominki. Sześć klas otrzymało dodatkowo karnety na darmowe zwiedzanie Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku.
Po zakończeniu zawodów organizatorzy przygotowali ognisko dla 250 dzieci, gdzie oprócz kiełbasy były napoje drożdżówki i lody.

Imprezę udało się zorganizować dzięki pomocy sponsorów:
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, pan Poseł RP Zbigniew Rynasiewicz, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, firma Agro-hurt w Rzeszowie, firma Smak Eko-Górno, Klub MZKS Unia Nowa Sarzyna, Hurtownia Mrożonek „Mario” w Nowej Sarzynie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, pani Europoseł Elżbieta Łukacijewska, Muzeum Ziemi Leżajskiej, księgarnia Eurydyka w Leżajsku oraz pan Andrzej Hołówka.
Dziękujemy!!!

Zarząd HDK PCK

[nggallery id=45]

Marszobieg pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”

Po raz siódmy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Leżajsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie zorganizowali w dniu 31maja marszobieg pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”

Na stadion przybyło ponad 300 uczniów klas IV V i VI ze szkól podstawowych w Nowej Sarzynie i Sarzynie, z pośród których do zawodów zgłoszono 13 drużyn, których zadaniem było udzielenie poprawnych odpowiedzi na czterech punktach kontrolnych z zakresu:
– bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– bezpieczeństwa na osiedlach, dużych miastach, oraz okolicach dużych centrów handlowych.
– zagrożeń powstające na w skutek spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz zażywania narkotyków.
– innych zagrożeń kryminalnych na jakie narażone są dzieci podczas wakacji.
– zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach i szlakach turystycznych
– pierwszej pomocy przedlekarskiej
– bezpieczeństwa P/Poż
– ochrony środowiska
– zasad zachowania się nad wodą w lesie, oraz parkach krajobrazowych.

Ponad to każda drużyna musiała przebiegnąć dystans 400 metrów na czas, przejechać bezbłędnie trasę wyznaczona na Miasteczku Ruchu Drogowego oraz namalować plakat na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zawody otworzył Prezes Klubu HDK PCK w Nowej Sarzynie Dariusz Madera, który przywitał reprezentującą Burmistrza, Sekretarz U M i Gm. w Nowej Sarzynie Panią Marię Balawajder Śliwa oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie panią Sylwię Zegar i Krzysztofa Pietraszka.
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji przybyli nadkomisarz Jarosław Grzeliński i st. sier. Diana Grzywna, a Państwową Straż Pożarną reprezentowali mł. kpt. Krzysztof Kurylak, st. ogniomistrz Stanisław Smycz, oraz st. strażak Marcin Żuraw.
Od pierwszego marszobiegu Dział Bezpieczeństwa Technicznego i Ochrony Środowiska reprezentuje Pan Janusz Serafin.
Po odczytaniu regulaminu zawodów przez szefa Grupy Pierwszej Pomocy PCK Mieszko Midura, drużyny pobrały karty startowe i przystąpiły do rywalizacji.
Po blisko 3 godzinach rywalizacji sędziowie zawodów Agnieszka Mędrek Baj i Marcin Szwedo podliczyli wyniki. Łącznie do zdobycia było 62 punkty
Zawody wygrała drużyna” Chamion „ zdobywając łącznie 51 punktów
II miejsce zajęła drużyna „Wesołe Kurczaki”
III miejsce „Smerfy”
IV miejsce „Me Gusta”
V miejsce „ Frugo”
VI miejsce / ostatnie nagrodzone/” The Best Team”

Największa wiedzą na stanowisku policji wykazała się Kinga Augustyn, na stanowisku Ochrony Środowiska Jakub Domański, Na stanowisku Straży Pożarnej Eliasz Urban, a na stanowisku Ratowników medycznych Hubert Latuszkiewicz.
Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników kiełbaski z grilla, oraz napoje i lody ufundowane przez sponsorów. Dla najlepszych VI drużyn i czterech zawodników nagrody wręczyła Sekretarz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Pani Maria Balawajder Śliwa.
Organizatorzy dziękują Ośrodkowi Kultury w Nowej Sarzynie MZKS Unia w Nowej Sarzynie za pomoc w przygotowaniu imprezy. Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem Grupy Pierwszej Pomocy PCK za ich ogromne zaangażowanie na etapie przygotowania, oraz w czasie trwania zawodów.
Sponsorami „ Bezpiecznych Wakacji” byli:
Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ZPOW Poltino w Leżajsku
Z.Ch „Organika- Sarzyna” S.A.
EL Chem Sp.z o.o.
PHU ROMERO
Starostwo Leżajskie

Andrzej Kłak
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Leżajsku

[nggallery id=13]

Kulig z HDK PCK

W niedzielę 19 lutego Zarząd Miejsko Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Sarzynie zorganizował kulig i spotkanie integracyjne w kawiarence MZKS Unia dla członków klubu, wolontariuszy i ich rodzin.
Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne w ostatniej chwili zmieniono wcześniej zaplanowaną trasę przejazdu, a konieczność przemieszczenia się spowodowała, że kulig wystartował z trzydziestominutowym opóźnieniem.
Trasa, licząca łącznie około 10 kilometrów, biegła z Osiedla Janda leśnymi drogami w stronę Jelnej.
Po zakończeniu kuligu na podwórzu u u wiceprezesa klubu HDK Janusza Hawry uczestnicy zjedli pieczoną kiełbaskę i udali się na stadion, gdzie organizatorzy przygotowali bigos, słodycze i napoje.
Każdy z uczestników mógł też spróbować swoich sił w karaoke oraz potańczyć w ostatnią niedzielę karnawału.

Andrzej Kłak

[nggallery id=4]
Foto: Marcin Szwedo