Tag Archives: zebranie mieszkańców

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3

W dniu 12.12.2017 (wtorek) o godzinie 18:00 (II termin 18:15) w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie (sala kinowa) odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla nr 3. Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności zarządu oraz informacja na temat realizacji zadań w 2017 roku
2. Informacja Prezesa ZGK na temat planowanych zmian w sieci wodociągowej w związku ze zgłaszanymi problemami przez mieszkańców
3. Informacja Prezesa ZGK na temat wywozu śmieci z ogródków przydomowych
4. Informacja Burmistrza na temat planowanych inwestycji w roku 2018 na terenie osiedla
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców osiedla.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2

Zarząd Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w budynku MOSiR w sali konferencyjnej, w dniu 29.11.2017 (środa), o godzinie 17:30. (Drugi termin o godzinie 17:45)

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebranie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2.
2. Przywitanie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców Osiedla.
3. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr. ewid 953/2 przy ul. Ogrodowej.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu na temat realizacji zadań zaplanowanych do wykonania na 2017 r.
5. Informacja Burmistrza MiG Nowa Sarzyna na temat planowanych zadań do wykonania w 2018 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców Osiedla nr 3

W dniu 27.06.2017 (wtorek) o godzinie 18:00 w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla nr 3

Tematyka zebrania:

1) Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla
2) Przedstawienie planowanych zadań w roku 2017
3) Odpowiedzi na zgłaszane problemy mieszkańców
4) Wolne wnioski i zapytania mieszkańców

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3
Tomasz Bąk

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie

W dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2017r w sali konferencyjnej budynku MOSiR, o godzinie 18:00, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla nr 2.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego zarządu Osiedla.
2. Przywitanie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców.
3. Informacja o zmianach w statucie Osiedla Nr 2.
4. Krótka informacja na temat zrealizowanych zadań w 2016r.
5. Informacja na temat planowanych zadań w 2017r. w tym zgłoszonych projektów z terenu Osiedla Nr 2 w ramach programu rewitalizacji Miasta I gmina Nowa Sarzyna na lata 2016-2023.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa sarzyna na temat rozpoczęcia działalności od 1 września 2017r. Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły zawodowej.
7. Ustosunkowanie się lekarza weterynarii do pytań mieszkańców, co do zabudowy działki o nr. ewid 687 w Nowej Sarzynie
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania.

Zebrania mieszkańców osiedli

ns

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1

Zarząd Osiedla Nr 1 zaprasza na zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1, które odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej w budynku MOSiR (basen)  w Nowej Sarzynie przy ul. Konopnickiej 2.
Drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 18:15 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania przez  Przewodniczącego  Osiedla  Nr 1.
2.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o najważniejszych zamierzeniach budżetu dotyczących miasta Nowa Sarzyna na 2017 r.  oraz  sugestie mieszkańców  w tym temacie.
3.  Spotkanie z posłem Jerzym Paulem –  uzależnione od obrad Sejmu RP.
4.  Sprawy różne.


Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2

Zarząd Osiedla Nr 2 zaprasza na zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 (dotyczy również mieszkańców Osiedla Janda), które odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej w budynku MOSiR (basen)  w Nowej Sarzynie przy ul. Konopnickiej 2.
Drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 18:15 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Przywitanie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2
3. Podjęcie uchwały nr 1/10/2016 dotyczącej podziały oraz sprzedaży działek przy ul. Ogrodowej, Osiedle Janda.
4. Podjęcie uchwały nr 2/10/2016 w sprawie podziału i sprzedaży działek przy ul. Profesora Tołpy w Nowej Sarzynie.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu z realizacji zadań od początku 2016r. oraz plan do końca roku.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy nowa Sarzyna o planowanych inwestycjach na Osiedlu Nr 2 w 2017r.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania


Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3

W dniu 19.10.2016 (środa) o godzinie 18:00 w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3

Tematyka zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla w roku 2016.
2. Przedstawienie planowanych zadań na rok 2017.
3. Gospodarowanie odpadami z ogródków przydomowych.
4. Odpowiedzi na zgłaszane problemy mieszkańców.

W zebraniu będzie uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie

W dniu 08.06.2016 r. (środa) o godz. 19:00 (II termin 19:15) w sali konferencyjnej MOSiR w Nowej Sarzynie odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Informacja o planowanych inwestycjach na Osiedlu w 2016 r.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców osiedla Nr 3

Serdecznie zapraszam na zebranie mieszkańców osiedla Nr 3, które odbędzie się w dniu 20.05.2015 (środa) o godzinie 17:30 w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie w sali kinowej. Podczas zebrania poruszone zostaną tematy ważne dla mieszkańców osiedla. Zapraszam do licznego uczestnictwa.
Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania
2) Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Osiedla
3) Planowane inwestycje na rok 2015
4) Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący osiedla
Tomasz Bąk

Zebranie mieszkańców Łętowni

W dniu 12 kwietnia 2015r. (niedziela) o godz. 14:00 (II termin o godz. 14:15) w budynku Domu Kultury w Łętowni odbędzie się zebranie wiejskie

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Prezentacja zaproszonych gości.
3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w mijającej kadencji.
4. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
5. Przedstawienie koncepcji przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej na terenie Łętowni przez projektantów.
6. Zmiana koncepcji lokalizacji placu zabaw.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców Tarnogóry

W dniu 12 kwietnia 2015 r. (niedziela) o godz. 11:00 (II termin o godz. 11:15) w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogórze odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie kadencji 2011-2015.
2. Podjęcie stosownej decyzji w sprawie dzierżawy działki o nr 1014, położonej w Tarnogórze.
3. Sprawy różne, dyskusja.

Zebranie mieszkańców Wólki Łętowskiej

W dniu 15.03.2015 r. (niedziela) o godz. 13:00 (II termin o godz. 13:15) w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:

1 Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Informacja Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej o swojej działalności za okres kadencji.
4. Informacja o zbliżających się wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenia zebrania.

Strona: 1 2 Następna