Tag Archives: zebranie

Zebranie mieszkańców Jelnej

W dniu 4.09.2015r. o godzinie 15:15 (drugi termin 15:30), w Domu Kultury w Jelnej, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Opinia na temat nieodpłatnego przekazania dla Powiatu Leżajskiego części działki nr ewid. 1744 o powierzchni 353m2 i części działki nr ewid. 1745 o powierzchni 672, położonych na terenie sołectwa Jelna
2. Opinia o sprawie dzierżawy dz. nr ewid. 4002/6 o powierzchni 0,5407 ha, położonej w Jelnej.
3. Podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne.

Zebranie mieszkańców Sarzyny

W dniu 27.09.2015r. (niedziela) o godz. 13:00 (II termin o godz. 13:15) w budynku Domu Kultury w Sarzynie odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:

1. Przedstawienie planu wydatku funduszu sołeckiego wsi Sarzyna na 2016r.
2. Podjęcie uchwały dot. funduszu sołeckiego.
3. Podjęcie uchwał dot. sprzedaży, dzierżawy gruntów.
4. Sprawy różne: wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dyskusja.

Zebranie mieszkańców Rudy Łańcuckiej

W dniu 20.09.2015 r. o godz. 12:45 (II termin o godz. 13:00) w Domu Strażaka w Rudzie Łańcuckiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2016 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców sołectwa Łętownia – Gościniec

W dniu 20.09.2015 r. (niedziela) o godz. 14:00 (II termin o godz. 14:15) w budynku Świetlicy Środowiskowej, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Łętownia – Gościniec, z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa sołectwa.
2. Wybór protokolanta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek o nr ewid. 507/4, 507/5, 507,7, 507/9.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców Łętowni

W dniu 20 września 2015 r. (niedziela) o godz. 14:00 (II termin o godz. 14:15) w budynku Domu Kultury w Łętowni, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2016 r
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie zebrania.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie

W dniu 08.07.2015 r. (środa) o godz. 19:00 (II termin godz. 19:15) w sali konferencyjnej MOSiR, ul. Konopnickiej 2 w Nowej Sarzynie odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla nr 2.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i powitanie zaproszonych gości, powitanie przybyłych mieszkańców na zebranie.
2. Podziękowanie ustępującemu Zarządowi.
3. Przedstawienie nowo wybranego Zarządu Osiedla Nr 2.
4. Omówienie zadań wykonanych za kadencji obecnego Zarządu.
5. Omówienie zadań, które będą realizowane na Osiedlu Nr 2 w najbliższej przyszłości.
6. Plan Zarządu do realizacji zadań na okres przyszły: 3-4 kwartał roku 2015 oraz rok 2016.
7. Wolne wnioski.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 3 w Nowej Sarzynie

W dniu 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 18:00, drugi termin godz. 18:15, na obiektach MZKS Unia w Nowej Sarzynie przy ul. Piłsudskiego 2, odbędzie się zebranie mieszkańców.

Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z inwestycji przeprowadzonych na Osiedlu Nr 3 w 2013 r.
2. Informacja dotycząca planowanych inwestycji na Osiedlu Nr 3 w 2014 r.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Zebranie mieszkańców Majdanu Łętowskiego

W dniu 11 maja 2014 r. (niedziela) o godz. 9:45 (II termin godz. 10:00) w sali obok plebani odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie inwestycji w sołectwie.
3. Założenia scalenia gruntów.
4. Wolne wnioski.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1

Zarząd Osiedla Nr 1 zaprasza na zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1, które odbędzie się w dniu 12.12.2013 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku Gimnazjum w Nowej Sarzynie przy ul. KEN 3 (stołówka).
Drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 17:00 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Osiedla Nr 1.
2. Ocena efektów w zakresie oszczędności ciepła na ogrzewanie budynków uzyskanych z ocieplenia poszczególnych budynków w tym przez:
a) pokazanie proporcji zużycia ciepła przez poszczególne bloki z lat gdy nie były ocieplone,
b) pokazanie proporcji zużycia ciepła przez poszczególne bloki po wykonaniu ocieplenia niektórych z nich.
Referuje Prezes ZGK Sp. z o.o. Nowa Sarzyna.
3. Informacja Burmistrza o ewentualnej budowie własnej kotłowni na okoliczność perspektywy dalszych drastycznych podwyżek ciepła przez ENS.
Podjęcie uchwały w tym temacie przez mieszkańców.
4. Sprawy różne.

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2

W dniu 9 października 2013 r. (środa) o godzinie 18:00, drugi termin godzina 18:15, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie przy ul. M. Konopnickiej 2 odbędzie się zebranie mieszkańców.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Osiedla Nr 2.
2. Podjęcie uchwały przez mieszkańców Osiedla Nr 2, w sprawie sprzedaży działki nr ewid. 856/8 położonej na terenie miejscowości Nowa Sarzyna, będącej własnością Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
3. Podjęcie uchwały przez mieszkańców Osiedla Nr 2, w sprawie sprzedaży działek o nr ewid. 970/4, 953/2 oraz 1031/6 położonych na terenie miejscowości Nowa Sarzyna, będących własnością Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
4. Wolne wnioski.

Strona: 1 2 3 4 Następna