Tag Archives: Zespół Szkół

Szkolne Koło PCK organizuje zbiórkę żywności

Szkolne Koło PCK organizuje zbiórkę żywności.
Zapraszamy wszystkich do udziału

zbiorka

Zajęcia w laboratorium

szkolaLaboratorium Centrum Nauk Przyrodniczych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza.

„Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak jak nikt dotąd nie myślał” – to hasło przewodnie zajęć, które prowadzimy w pracowni chemicznej. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do lepszego zrozumienia zjawisk i procesów chemicznych zachodzących w naszym otoczeniu. Zajęcia w Centrum polegają na tym, że uczeń staje się aktywnym uczestnikiem zajęć, samodzielnie wykonuje różne analizy i doświadczenia.

W realizowanym projekcie „Mamy dowody w sprawie wody” uczniowie sami pobierają próbki wody, a następnie analizują jakie i ile zanieczyszczeń znajduje się w pobranej próbce. Analizy wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie, takim samym jaki możemy spotkać w laboratoriach przemysłowych (Spektrofotometr DR 3900, mikroskop cyfrowy czy pehametr). Uczniowie w badaniu rzeki Trzebośnicy w profesjonalny sposób oznaczają takie zanieczyszczenia jak: ChZT, BZT5, chlorki, azot azotanowy, azot amonowy, fosforany czy odczyn pH. Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego może być bardzo przydatna na studiach czy w przyszłej pracy.

YouTube Preview Image

W ramach zajęć uczniowie przeprowadzają różne eksperymenty chemiczne, które pomagają w sposób widowiskowy łatwiej zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie czy w procesach chemicznych. Takie eksperymenty jak: „Kolorowa tęcza”, „Światła drogowe” i wiele innych pozwalają lepiej zrozumieć co to jest pH i jaka jest rola wskaźników. Co to jest osmoza pozwoli zrozumieć eksperyment „Chemiczny ogród”. W ciekawy i barwny sposób uczniowie poznają co to jest reakcja zobojętniania, reakcja utleniania i redukcji, dlaczego z roztworów wytrąca się osad, dlaczego płomień ma różne barwy, co jest chemiluminescencja i inne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rozpalić ogień bez zapałek czy zapalniczki, jak zrobić grzałkę czy latarkę chemiczną, jak wyprodukować sztuczny śnieg, przyjdź na zajęcia do „Łukasiewicza”.

Możesz samodzielnie wyprodukować Aspirynę czy nylon – są takie możliwości, możesz to zrobić, wystarczy, że jesteś ciekawy chemii i przyjdziesz na zajęcia do szkoły.

Informacja Zarządu Powiatu Leżajskiego

Zarząd Powiatu Leżajskiego informuje, że zrezygnował z zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.

W związku z tym, nabór kandydatów do szkoły będzie kontynuowany, a od września 2016 roku szkoła będzie funkcjonować w dotychczasowy sposób.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

IV Rajd Pieszy “Do źródła Trzebośnicy”

rajd

Spotkanie w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie

W dniu 16 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie na temat rozwoju kształcenia w najbliższych latach przedmiotów przyrodniczych. Zaproszenie do udziału w  spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Leżajskiego i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, dyrektorzy gimnazjów oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

Dyrektor szkoły oraz przewodniczący Rady Rodziców przedstawili pomysł utworzenia w Zespole Szkół Centrum Doświadczeń, w którym uczniowie będą mogli zdobywać w atrakcyjny sposób praktyczną wiedzę z dziedziny m. in. chemii, fizyki, robotyki, biologii, geografii i informatyki.
Pomysł zyskał akceptację zaproszonych gości, którzy powierzyli zespołowi roboczemu prowadzenie dalszych działań dla utworzenia centrum.
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Zachować w pamięci – II wojna światowa

Takim tytułem opatrzony był konkurs dla uczniów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza, którego podsumowanie odbyło się 10 grudnia 2014 r.

Celem konkursu historyczno-literackiego na prezentację multimedialną było upamiętnienie rocznic związanych z II wojną światową – 75 rocznicą wybuchu wojny i powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 70 rocznicą Powstania Warszawskiego, ugruntowanie wiedzy na temat wydarzeń i losów ludzi żyjących w latach 1939-1945 oraz pogłębianie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

zespolszkol
Konkurs został przygotowany przez nauczycieli Komisji Przedmiotów Humanistycznych. Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację na jeden z sześciu tematów typowo historycznych, jak i tych, które mówią o latach wojny i okupacji w przekazach literackich. Młodzież opracowała 23 prezentacje, spośród których komisja konkursowa wybrała pięć najlepszych. Prace te odznaczały się poprawnością merytoryczną oraz ciekawym i oryginalnym ujęciem tematu. Uczniowie wykazali się pomysłowością i umiejętnością łączenia wiedzy książkowej z tą, którą oferują bliskie młodemu pokoleniu środki masowego przekazu: film, Internet, grafika komputerowa. Konkurs dawał młodzieży możliwość poszerzania wiedzy historycznej i literackiej nie tylko w perspektywie szerokiej – europejskiej i krajowej, ale również rozumienia jej przez pryzmat losów swojego regionu (“małej ojczyzny”), jak również losów swojej rodziny. Autorami wyróżnionych prezentacji są następujący uczniowie: Karolina Szwedo i Sabina Jędrzejec z kl. I LOA, Dominik Czerwonka, Martyna Jakubowska i Andżelika Jasińska z kl. I LOB oraz Aneta Wojtanowicz z kl. III LOC. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz koszulki z patriotycznymi aplikacjami. Nagrodzeni uczniowie przedstawili swoje prezentacje zebranym nauczycielom i młodzieży.

Ewa Chmiel

Daria Baran laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

OLYMPUS DIGITAL CAMERADaria Baran z klasy 3A Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie zdobyła III miejsce w „XI Ogólnopolskim Konkursie na Esej 2014 – Literatura pamięci”. Jury (nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Opolskiego) w następujący sposób uzasadniali nagrodzenie pracy Darii: „Esej ten jest wyrazem indywidualnego przeżycia, uwewnętrznienia problemów pojawiających się w „prozie pamięci” uprawianej przez Myśliwskiego a przy tym odważną próbą objęcia całej drogi twórczej autora Widnokręgu. Autor, z godną podkreślenia wstrzemięźliwością, mnoży pytania, które ważne wydają się zwłaszcza jego rówieśnikom, traktując powieści Myśliwskiego jako swoiste przewodniki po skrytych w zakamarkach naszej świadomości zasadach wspominania. Praca zdradza umiejętność całościowego postrzegania zjawisk społeczno-literackich, sporządzona została językiem bezbłędnym i przejrzystym”.

Do konkursu napłynęły prace z całej Polski. O jego poziomie świadczy fakt, że naszą uczennicę wyprzedziły jedynie finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warto także wspomnieć, że Daria w roku 2014 była jedyną reprezentantką powiatu we wspomnianej XIV Olimpiadzie LiJP. Na etapie kwalifikacji uzyskała wynik 58/60. Obecnie uczennica przygotowuje się do udziału w kolejnej edycji.

Nad przygotowaniem Darii do różnych konkursów (gromadzenie odpowiedniej literatury przedmiotowej, wybór form pracy, jej konceptów oraz ostatecznego zredagowania) czuwa nauczyciel dr Stanisław Kusiak.

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Od 39 lat 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Celem tych obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie i podziękowanie za ich trud, czas i umiejętności.

SONY DSCW naszej szkole – Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie jest ich wielu.
Młodzież podejmuje się różnorodnych przedsięwzięć, proponowanych między innymi przez działające od dziesięciu lat Szkolne Koło Wolontariatu. Największą popularnością wśród uczniów cieszą się formy wolontariatu akcyjnego, np. zbiórka słodyczy, podczas której, stając się pomocnikami św. Mikołaja, dyżurują w wybranych sklepach na terenie Nowej Sarzyny i Sarzyny, zachęcając odwiedzających do zakupu słodyczy na rzecz dzieci i innych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. Jest to forma pomagania lubiana przez młodzież – od wielu lat biorą w niej udział duże grupy chętnych. W tym roku była to rekordowa liczba 45 osób. Kolejną akcją, w którą włączyło się kilkanaście osób, było sprzedawanie zniczy przed Świętem Zmarłych. Przez półtora tygodnia, mimo późnej pory i niesprzyjającej pogody, uczniowie wytrwale rozprowadzali znicze na rzecz Stowarzyszenia „Dobry Dom”.

Wolontariat w naszej szkole to nie tylko akcje. To także działania pojedynczych osób, takie jak pomaganie w nauce, zabawy organizowane na rzecz dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, indywidualne pomaganie osobom niepełnosprawnym (nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale też podczas wakacji), wykonywanie różnych zadań na rzecz instytucji i stowarzyszeń, funkcjonujących w środowisku lokalnym.
Wolontariusze mają też możliwość rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia podczas spotkań koła i organizowanych dla nich szkoleń i warsztatów. W bieżącym roku szkolnym kilkoro z nich włączyło się projekt Dobrego Domu „Poznajmy się”, w ramach którego uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu z asekuracji i pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz w warsztatach fotograficznych.SONY DSC

Wolontariusze poznają też specyfikę pracy instytucji, które wykonują zadania na rzecz innych – w tym roku np. odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie.
Inne zadania, w które angażuje się młodzież (nie tylko ta, należąca do koła) to np.: zbieranie nakrętek (dzięki czemu udaje się pomóc kolejnej osobie, zyskując środki na zakup potrzebnego sprzętu, rehabilitację czy leczenie), włączanie się w zbiórki i kwesty jak np. „Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcje na rzecz zwierząt ze Schroniska „Kundelek”, pozyskiwanie zużytych telefonów i inne.
Zadania realizowane przez młodzież to często coś więcej niż pomaganie – podczas nich nawiązują się ciekawe znajomości i przyjaźnie, powstają nowe pomysły, wolontariusze zyskują cenne umiejętności i rozwijają się w aktywny sposób.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABycie wolontariuszem daje więc wiele możliwości rozwoju własnej aktywności, zainteresowań, przyczynia się też do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Wolontariusze dzieląc się z innymi swoim zaangażowaniem, pozytywną energią, czasem, życzliwością zmieniają rzeczywistość. Dzięki wzajemnemu oddziaływaniu wolontariuszy i środowiska świat wokół staje się barwniejszy i żyje się nim łatwiej i piękniej.
Za takie postawy, realizowane wspólnie działania, pomysły i entuzjazm dziękuję wszystkim wolontariuszom. Gratuluję aktywności i zaangażowania i życzę Wam życzliwych ludzi wokół, sukcesów małych i dużych i radości z pomagania innym.

Barbara Żak,
opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Warszawo, nasza piękna stolico!

Mam tak samo jak Ty miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat” – śpiewał Czesław Niemen w piosence „Sen o Warszawie”. Właśnie do naszej stolicy, pojechali w listopadzie uczestnicy koła dziennikarskiego i teatralnego oraz Klubu Miłośników Kultury Anglosaskiej wraz ze swoimi opiekunami: Moniką Łobodzińską-Zygmunt, Joanną Czerwonką, Katarzyną Piśko i Joanną Superson- Kletowską.

W piątkowy, wczesny i nieco mroźny poranek, wyruszyliśmy na podbój Warszawy. Tuż po przyjeździe czekała na nas pierwsza atrakcja. Dla kół dziennikarskiego i teatralnego organizatorki wycieczki zaplanowały wizytę w Polskim Radiu. Od razu, gdy weszliśmy do budynku tego medium kultury, przywitał nas były spiker radiowy, który okazał się naszym przewodnikiem. Zostaliśmy oprowadzeni po salach nagraniowych, studiach, a także odwiedziliśmy biuro reporterów oraz mieliśmy okazję porozmawiać z dziennikarką zajmującą się konfliktami zbrojnymi i wojskowością. Przewodnik przypomniał nam historię rozwoju radia oraz jego funkcjonowania w czasach współczesnych. Pierwszy próbny program radiowy został wyemitowany 1 lutego 1925 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Natomiast słowami: „Halo, halo Polskie Radio Warszawa, fale 480” wypowiedzianymi 18 kwietnia 1926 roku – ten środek masowego przekazu rozpoczął regularną emisję swojego programu i do dnia dzisiejszego jest popularny wśród różnego typu odbiorców. Dlatego też dziennikarzy radiowych, telewizyjnych, prasowych i internetowych określamy mianem „czwartej władzy”.

[Czytaj całość….]

Ogłoszenie o przetargu

1

2

Strona: 1 2 3 Następna