Tag Archives: związki zawodowe

Pismo ZD Organika do Zarządu Związków Zawodowych

wodaPublikujemy scan pisma, jakie skierowano do Zarządu Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” SA, w którym opisano niezgodne z prawem działania Zarządu Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” SA,  w stosunku do Zakładu Doświadczalnego Organika Sp. z o.o.

p1p2p3z1

[pit]

Pismo związkowców do Marszałka woj. Podkarpackiego

Nowa Sarzyna, dnia 30.07.2012
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Szanowny Panie Marszałku,

Związki zawodowe działające w Zakładach Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. (dalej zwana Spółka) zwracają się z uprzejmą prośbą o interwencję u Ministra Skarbu Państwa w sprawie spółki Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A. (dalej “Spółka”) oraz jej pracowników, w szczególności w celu zaniechania przez Ciech S.A. planowanych zmian organizacyjnych polegających na przejęciu przez Ciech S.A. sprzedaży wszystkich produktów Spółki oraz przejęciu pracowników Spółki z działów niezwiązanych ściśle z produkcją.

Związki powzięły informacje o planowanym przez Ciech S.A. przejęciu sprzedaży żywic poliestrowych oraz środków ochrony roślin produkowanych przez Spółkę. W zawartym przez związki zawodowe oraz Ciech S.A. Pakiecie Gwarancji Socjalnych stanowiącym integralną część umowy sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. Ciech S.A. zobowiązała się, iż Spółka nie będzie przenosić żadnej swojej głównej dotychczasowej działalności poza teren Nowej Sarzyny. Umowa sprzedaży akcji w części Definicje i Interpretacja wprowadza definicję Podstawowej Działalności Spółki, która oznacza następujące rodzaje działalności: produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, żywic poliestrowych oraz epoksydów.

Równocześnie Ciech S.A. planuje daleko idące zmiany organizacyjne, które doprowadzą do obejścia Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy gwarantujących zwalnianym pracownikom wysokie odszkodowania. Ciech S.A. ogłosił rekrutację w grupie kapitałowej na podjęcie zatrudnienia w Ciech S.A. Rekrutacja obejmuje pracowników księgowości, kadr i płac, działów innowacji i rozwoju, ochrony środowiska, zakupów, inwestycji, energetyki, prawnych, organizacji i nadzoru właścicielskiego, logistyki, kontrolingu, audytu, w przyszłości dotyczyć to będzie również działów marketingu i sprzedaży oraz IT. Ciech S.A. nie poinformował o warunkach zatrudnienia, np. wynagrodzeniu, czy rodzaju umów o pracę.

Powyższe działania powodują zagrożenie interesów pracowników Zakładów Chemicznych “Organika-Sarzyna” S.A. (brak zapewnienia kontynuacji zatrudnienia i wypłaty odszkodowań określonych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych oraz Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce) oraz skutkują przeniesieniem głównej działalności Spółki poza teren Nowej Sarzyny w rozumieniu rozdz. III ust. 2 Pakietu Gwarancji Socjalnych oraz umowy sprzedaży akcji, co stanowi naruszenie postanowienia ust. 2 w rozdz. III Pakietu.

Pisma kierowane przez związki zawodowe (ostatnie z dnia 22.06.2012 r.) do Ciech S.A. wzywające do przestrzegania Pakietu Gwarancji Socjalnych pozostają bez odpowiedzi.
Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A. mają istotne znaczenie dla lokalnego rynku pracy (zatrudniają około 700 osób) oraz zapewniają przychody podmiotom z nimi współpracującym. W województwie podkarpackim trudno znaleźć zatrudnienie, dlatego tak duża firma jaką są Zakłady w Nowej Sarzynie powinna być rozwijana dla dobra społecznego, a nie zamieniana w zakład wyłącznie produkcyjny.

źródło: http://www.bzz.sarzyna.org/